március
09
2022

„Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hű polgárnak nem szabad;”
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Kedves Pedagógus Kollégák! Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

A magyar iskolarendszer – sok tekintetben – mára elmaradt a világ kihívásaitól. Az oktatás különböző szereplői hosszú évek óta jelzik, hogy súlyos gondokkal küzd a magyar közoktatás. A folyamatosan bővülő, mégis több szempontból elavult, de kötelezőnek jelölt hatalmas tananyag, a szabad tankönyvválasztás hiánya, a hatalmas adminisztrációs terhek, az erőteljes központosítás, a finanszírozási problémák, a folyamatos és állandó feladathalmozódás évről évre egyre bonyolultabbá, nehezebben kezelhetővé és konfliktusokkal terheltté teszi az iskolai oktató – nevelő munkát.

Egy működőképes, modern és méltányos oktatási rendszer elsősorban a gyermekek számára biztosít előnyöket és lehetőségeket, de erkölcsi és szakmai megbecsülést is jelentene az oktatásban dolgozóknak.

Mi pedagógusok, a magyar oktatást és a minket érintő problémák megoldására irányuló érdemi válaszokat hosszú ideje nem  kapunk. A rendelkezésünkre álló jogszerű eszközöket (nyílt levelek, egyeztetések, demonstrációk, sztrájkok) már többször próbáltuk érvényesíteni, de mindhiába. 2022. február 11-én pedig megjelent a 36/2022. (II.11.) Kormányrendelet, amely a vészhelyzetre hivatkozva megfosztaná a pedagógusokat azon alkotmányos munkavállalói joguktól is, hogy sztrájkoljanak. Ebben a rendeletben a kormány – a járvány miatti vészhelyzetre hivatkozva – a sztrájk megszervezését szinte teljesíthetetlen feltételekhez köti. Olyanokhoz, amelyek a jelenlegi közoktatási rendszerben a felhalmozódott és kezeletlen problémák miatt a mindennapi munkavégzés során is majdnemhogy megvalósíthatatlanok.

Az oktatásban dolgozók közül egyre többen érezzük úgy, hogy ez az a végső pillanat, amikor mindenképpen erkölcsi kötelességünk valamilyen módon kiállni nemcsak a tanítványainkért és egy jobb oktatási rendszerért, hanem magunkért is! Tesszük ezt mindenféle politikai helyzettől függetlenül. S teszik ezt azok a pedagógusok is, akik már most bátran kiállnak véleményük mellett, és polgári engedetlenség keretében tiltakoznak az adott intézkedés ellen!

Mi a Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanárai egyelőre nyílt levélben kívánjuk kifejezni elismerésünket, köszönetünket és szolidaritásunkat a polgári engedetlenséget felvállaló kollégáknak! Mostani levelünkben jelezni kívánjuk, hogyha a kormány továbbra is figyelmen kívül hagyja a közoktatásban dolgozók érdemi jelzéseit, és nem kezd valódi tárgyalásokba a kialakult helyzet megoldására, illetve a közoktatásban fennálló problémák kezelésére vonatkozóan, akkor – amennyiben a világban most bekövetkezett váratlan és szinte felfoghatatlan változások és külső körülmények mellett ez emberileg még megvalósítható – csatlakozni kívánunk a már korábban bejelentett, március 16-ára meghirdetett sztrájkfelhíváshoz!

Mélyen hiszünk abban a gondolatban, hogy egy jó oktatási rendszer az a befektetés, amely a legmagasabb kamatot fizeti mindenki számára. Ezért tisztelettel arra kérünk mindenkit, hogy a megoldáskeresés és az együttműködés legyen a közös kiindulópont az oktatás helyzetének rendezésére irányuló cselekvéseknek.

Mert ahogy Szent-Györgyi Albert is mondja: Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 

Budapest, 2022. március 7.

Tisztelettel:
Geisbühl Tünde, Héráné Tomasovszki Sylvia, Holovéné Bamli Mónika, Kenyeresné Walter Edit, Kordély Györgyi, Ludányi Katinka, Majorné Szekeres Edit, Moldován Eleonóra, Szabolics Mónika, Szappanos Mónika, Szlezák Mónika, Tóth Izabella, Vadasné Zengő Zsuzsa

Hozzászólások - itt és most - nem engedélyezettek.